Dag: 6 juni 2020

AREI
Coördinatie elektrische keuring

Industriële laagspanninsinstallaties moeten om de 5 jaar gecontroleerd worden!

WIJ COÖRDINEREN UW KEURING!

Voor de keuring van uw winkel, magazijn, restaurant,… hebt u verschillende verplichte documentatie nodig. Al snel besef je dat je de meeste documenten niet hebt of geen idee hebt waar het over gaat. In dit geval spreken we over een elektrisch dossier.

EEN ELEKTRISCH DOSSIER OP INDUSTRIEEL NIVEAU BESTAAT UIT VOLGENDE ELEMENTEN:
 • Schema’s, plannen en uitwendige invloeden
  • Eendraadschema ( verplicht)
  • Situatieschema ( niet verplicht)(wel bij nieuwe gebouwen na 1 juni 2020)
  • Beschrijvende legende( verplicht )
  • Instructies voor het personeel ( verplicht )
 • Oplijsting van eventuele verschillende net structuren ( TT,TN,IT)
  • Beschrijving welke delen op welk net geplaatst werden
  • Eventuele draad en vermogensberekeningen voorleggen
  • Filiatietechniek
 • Risico analyse

 

 

VERLOOP KEURING LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Bij het uitvoeren van een keuring van de laagspanningsinstallatie worden de normen van het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, gevolgd. Bij de keuring van de laagspanningsinstallatie worden er tijdens het onderzoek op volgende punten gelet:

 • Schema’s, plannen en uitwendige invloedsfactoren worden geverifieerd;
 • Indien van toepassing wordt er een nazicht gedaan op de netstructuren TTTN en IT;
 • Nazicht van de beveiliging tegen overstromen;
 • Visuele keuring van de laagspanningsinstallatie en globale conformiteit met de reglementering van het AREI;
 • Keuring van de bedrading van het bord, de aansluitingen en verbindingen en de kleurcode van de geleiders;
 • Visuele keuring van de geplaatste leidingen, stopcontacten en verlichting van het gebouw;
 • Keuring van de bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraken van de elektrische laagspanningsinstallatie;
 • Meting van de isolatieweerstand en spreidingsweerstand van de elektrische installatie.

Het verslag van de keuring van de laagspanningsinstallatie bevat een duidelijke beschrijving van de gekeurde installatie met de eventuele inbreuken en een besluit. Dit besluit geeft aan of de elektrische installatie in gebruik mag blijven of dat er herstellingen dienen te gebeuren. Werd de installatie afgekeurd dan kan u na het herstellen van de inbreuken een herkeuring aanvragen van de elektrische laagspanningsinstallatie.

 

AREI
Het nieuwe AREI

Sinds 1981 bestaat het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) voor de veiligheid bij belgische elektrische installaties. Dit zowel op particulier als industrieel vlak.

VOOR WIE GELDT HET NIEUWE AREI?

Het nieuwe arei kadert in de continuiteit van het huidige AREI, het nieuwe AREI is daardoor van toepassing op zowel nieuwe installaties als installaties waarop het huidige AREI van toepassing is. Dus ook voor industriële toepassingen.

WAAROM DEZE VERANDERING?

 • Voor de leesbaarheid van het huidige AREI te verhogen
 • De structuur aan te passen aan de huidige europese normen
 • Het huidige AREI te verbeteren en te hernieuwen op verschillende vlakken

DE WIJZIGINGEN DIE AAN DE INHOUD VAN HET HUIDIGE AREI WERDEN AANGEBRACHT BETREFFEN ONDER ANDERE

 • de voorzorgsmaatregelen tegen brand,
 • de schema’s,
 • de controles,
 • de bestaande installaties, enz.

Uiteraard zijn er zoals bij het huidige AREI steeds afwijkingen in het nieuwe AREI staat dit beschreven onder deel 8. Later dit jaar zal het gedeelte op onze website over de afwijkingen hernieuwd worden.

WANNEER WORDT HET NIEUWE AREI INGEVOEGD?

Het nieuwe AREI vervangt het oude op 1 juni 2020.

Open chat
Hulp nodig?