Auteur: Xavier

AREI
Het nieuwe AREI, wat met de industrie?

Het AREI 2020 Geldt ook voor bestaande installaties. De nieuwe afwijkingen kunnen dus ook in uw bestaande installatie toegepast worden.

 

Niet huishoudelijke aanpassingen in het kort

 • In publiek toegankelijke ruimten moeten toegangsdeuren of -luiken van omhulsels of lokalen van de elektrische dienst vergrendeld zijn met een veiligheidsslot. Een slot dat met een universele sleutel of handgereedschap geopend kan worden, voldoet volgens het nieuwe AREI niet.
 • Aanpassingen en toevoegingen aan de definities inzake bescherming tegen brand werden afgestemd op de internationale definities.
 • Voor alle niet-huishoudelijke installaties gelden voortaan de voorschriften die vroeger alleen van toepassing waren voor installaties met aanwezigheid van BA4-/BA5-bevoegd personeel.
 • Het nieuwe AREI bevat een uitgebreide lijst van wat op stroombaanschema’s (en hun bijlagen) vermeld moet worden.
 • Eendraadschema’s
  • Situatieschema’s
  • Aardsystemen
  • Type net structuur met diagram
  • Lijst uitwendige invloeden
  • Draadberekeningen
  • Zoneringsverslagen
  • Risico-analyse
 • Aan het AREI zijn ook bepalingen voor de allernieuwste technologie toegevoegd, zoals systemen voor automatische wederinschakeling. Die zorgen ervoor dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt door een automatische zekering of differentieelstroominrichting weer in te schakelen na het optreden van een fout.
 • Het AREI en de Bouwproductenverordening (CPR) zijn op elkaar afgestemd. De eisen voor de keuze en installatie van geïsoleerde geleiders en kabels blijven gelijk in het nieuwe AREI. De toepassingen en de situaties waarin ze mogen geïnstalleerd worden, zijn wel veranderd.
 • De bepalingen voor het gebruik van halogeenvrije kabels zijn verduidelijkt en gelden nu ook voor de halogeenvrije accessoires.
 • Vitale installaties zijn opgesplitst in veiligheidsinstallaties (installaties waarbij het functiebehoud een bepaalde tijd gegarandeerd moet zijn voor de veiligheid van personen) en kritische installaties (installaties waarbij het functiebehoud gegarandeerd moet zijn om andere redenen, zoals de veiligheid van goederen en dieren).

Huishoudelijke aanpassingen in het kort

 • Toestellen met een vast opgesteld karakter en een vermogen boven 2,6kW moeten gevoed worden door een individuele stroombaan
  • Kijk daarvoor bij het plaatsen van een nieuwe keuken zeker alle toestellen na
 • Schema’s moeten worden aangepast
  • Verdeelborden op het situatieplan
  • aardverbindingen op het situatieplan
  • Equipotentiaal verbindingen op het situatieplan
  • Kortsluitvermogen op het plan
 • Elektrische vloerverwaring
  • De elektrische weerstanden moeten bedekt zijn met een metalen netwerk dat verbonden is
   met de bijkomende equipotentiale verbinding.
 • Afwijkingen zoals in het oude AREI blijven gelden
  • Bekijk hoofstuk 8 boek 1

Er zijn dus zichtbaar veel aanpassingen die moeten gevolgd worden.

Wij helpen u graag met alles tot in de puntjes uit te werken tot een conform verslag.

 

AREI
Coördinatie elektrische keuring

Industriële laagspanninsinstallaties moeten om de 5 jaar gecontroleerd worden!

WIJ COÖRDINEREN UW KEURING!

Voor de keuring van uw winkel, magazijn, restaurant,… hebt u verschillende verplichte documentatie nodig. Al snel besef je dat je de meeste documenten niet hebt of geen idee hebt waar het over gaat. In dit geval spreken we over een elektrisch dossier.

EEN ELEKTRISCH DOSSIER OP INDUSTRIEEL NIVEAU BESTAAT UIT VOLGENDE ELEMENTEN:
 • Schema’s, plannen en uitwendige invloeden
  • Eendraadschema ( verplicht)
  • Situatieschema ( niet verplicht)(wel bij nieuwe gebouwen na 1 juni 2020)
  • Beschrijvende legende( verplicht )
  • Instructies voor het personeel ( verplicht )
 • Oplijsting van eventuele verschillende net structuren ( TT,TN,IT)
  • Beschrijving welke delen op welk net geplaatst werden
  • Eventuele draad en vermogensberekeningen voorleggen
  • Filiatietechniek
 • Risico analyse

 

 

VERLOOP KEURING LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Bij het uitvoeren van een keuring van de laagspanningsinstallatie worden de normen van het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, gevolgd. Bij de keuring van de laagspanningsinstallatie worden er tijdens het onderzoek op volgende punten gelet:

 • Schema’s, plannen en uitwendige invloedsfactoren worden geverifieerd;
 • Indien van toepassing wordt er een nazicht gedaan op de netstructuren TTTN en IT;
 • Nazicht van de beveiliging tegen overstromen;
 • Visuele keuring van de laagspanningsinstallatie en globale conformiteit met de reglementering van het AREI;
 • Keuring van de bedrading van het bord, de aansluitingen en verbindingen en de kleurcode van de geleiders;
 • Visuele keuring van de geplaatste leidingen, stopcontacten en verlichting van het gebouw;
 • Keuring van de bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraken van de elektrische laagspanningsinstallatie;
 • Meting van de isolatieweerstand en spreidingsweerstand van de elektrische installatie.

Het verslag van de keuring van de laagspanningsinstallatie bevat een duidelijke beschrijving van de gekeurde installatie met de eventuele inbreuken en een besluit. Dit besluit geeft aan of de elektrische installatie in gebruik mag blijven of dat er herstellingen dienen te gebeuren. Werd de installatie afgekeurd dan kan u na het herstellen van de inbreuken een herkeuring aanvragen van de elektrische laagspanningsinstallatie.

 

AREI
Het nieuwe AREI

Sinds 1981 bestaat het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) voor de veiligheid bij belgische elektrische installaties. Dit zowel op particulier als industrieel vlak.

VOOR WIE GELDT HET NIEUWE AREI?

Het nieuwe arei kadert in de continuiteit van het huidige AREI, het nieuwe AREI is daardoor van toepassing op zowel nieuwe installaties als installaties waarop het huidige AREI van toepassing is. Dus ook voor industriële toepassingen.

WAAROM DEZE VERANDERING?

 • Voor de leesbaarheid van het huidige AREI te verhogen
 • De structuur aan te passen aan de huidige europese normen
 • Het huidige AREI te verbeteren en te hernieuwen op verschillende vlakken

DE WIJZIGINGEN DIE AAN DE INHOUD VAN HET HUIDIGE AREI WERDEN AANGEBRACHT BETREFFEN ONDER ANDERE

 • de voorzorgsmaatregelen tegen brand,
 • de schema’s,
 • de controles,
 • de bestaande installaties, enz.

Uiteraard zijn er zoals bij het huidige AREI steeds afwijkingen in het nieuwe AREI staat dit beschreven onder deel 8. Later dit jaar zal het gedeelte op onze website over de afwijkingen hernieuwd worden.

WANNEER WORDT HET NIEUWE AREI INGEVOEGD?

Het nieuwe AREI vervangt het oude op 1 juni 2020.

EPLAN
Hertekenen elektrische plannen EPLAN

In bestaande industriële gebouwen wordt er steeds gewerkt en uitgebreid. Door deze uitbreidingen krijg je verschillende eendraad, meerdraad en situatieschema’s.

Het overzicht raakt zoek en als er subcontractors komen werken zitten ze met de handen in het haar omdat ze door het bos de bomen niet meer zien.

Hoog tijd dus om de schema’s in een duidelijk elektrisch dossier te krijgen. Wij helpen u graag met deze dienst.

Hoe werken wij:

 • U zorgt voor de bestaande elektrische plannen en legendes
 • Wij tekenen alles binnen ons tekenpakket Eplan

Hebt u geen plannen? Of heeft u maar een gedeelte van de plannen ?

Geen nood, wij hebben ervaring dit alles ter plaatse uit te zoeken.

Open chat
Hulp nodig?